UV Inktwijzer

Algemene informatie over de behandeling van (UV-)inkten | Mimaki

Digitale UV-uithardende inkten moeten op de juiste manier worden gebruikt. Bij het gebruik van UV uitgeharde inkten moet rekening worden gehouden met verschillende voorzorgsmaatregelen. De chemische stoffen van al onze producten zijn afzonderlijk gevalideerd. Het resultaat van de chemische beoordeling van onze producten is samengevat in onze Safety Data Sheets (SDS) die hier beschikbaar zijn: SDS-informatie.

Gevaarlijke componenten, risicozinnen en te nemen voorzorgsmaatregelen zijn grondig beschreven. Wij onderstrepen het belang van de nieuwste versie van onze SDS in de buurt van de machine waarin verschillende soorten inkt worden gebruikt.

Vanwege het feit dat UV-inkten nieuw op de markt zijn, hebben ze speciale kenmerken en specifieke manieren van verwerking. Wij willen uw aandacht vestigen op het volgende: bijv. bij het uitharden van de inkt komen door inktonderdrukking stoffen vrij die irritatie en sensibilisatie kunnen veroorzaken, niet alleen bij het weggooien van de afvalinkt, maar ook bij het direct aanraken van de inkt.

Wij raden u ten zeerste aan een veiligheidsbril en geschikte handschoenen te dragen, voor meer specifieke informatie verwijzen wij nogmaals naar ons SDS. Deze vellen worden regelmatig geüpdatet. SDS kan aan u worden verstrekt door een door Mimaki geautoriseerde wederverkoper of u kunt contact opnemen met de bovenstaande URL (SDS info).

Naar de klant in Europa

Voor noodgevallen/ongevallen adviseren wij altijd medische hulp in te roepen, maar wij verwijzen ook naar het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (0031 30-2748888).

Ventilatie bij gebruik van (UV-)inkten is noodzakelijk, bijvoorbeeld bij gebruik van UV-inkten moet de ruimte goed worden geventileerd, minimaal 5-10 keer per uur, of moet de plaatselijke afzuiging worden gebruikt.

Kameromgeving: oppervlakte van 66 m2 (Aanbevolen voor grote UV-printers) en 3 meter in de hoogte.
Aangegeven volume is voor ventilatie bij gebruik van een algemene afzuigventilator (luchtvolume is 1000 tot 1400 m3/u) met 30 cm wind voor luchtaanzuiging en -afvoer.

Niet-uitgehard drukwerk bevat stoffen die irriterende eigenschappen in de lucht kunnen afgeven. Het is noodzakelijk om te controleren of de inkt voldoende gehard is. Zoals vermeld in het veiligheidsinformatieblad (SDS) moet u een beschermende uitrusting dragen om huidcontact met niet-uitgeharde inkt te vermijden. Wees voorzichtig bij het hanteren van drukwerk, want er kunnen irriterende stoffen op het uitgeharde drukwerk achterblijven.

Alvorens onze inkten te gebruiken, raden wij u aan de bovengenoemde punten zorgvuldig te lezen en te bestuderen en deze kennis over te dragen aan degenen die met deze inkten werken.